ReadyPlanet.com
dot
dot
Destination
dot
dot

dot


Mba Wanida Jamieson
twitter


ทัวร์เชียงราย-เต็มวัน

       ทัวร์ดอยตุง–แม่สาย-สามเหลี่ยมทองคำ–เชียงแสน เต็มวัน
     ออกเดินทางจากสนามบิน หรือ โรงแรมในตัวเมืองเชียงราย มุ่งหน้าสู่ดอยตุง เพื่อชื่นชมความงดงามของมวลดอกไม้นานาพรรณมากมายหลายชนิดที่เบ่งบานสะพรั่ง  อยู่บนยอดดอยประดุจดังเดินทางไปเยือนประเทศสวิสเซอร์แลนด์ขณะเดียวกันนั้นท่านจะได้ชมและสัมผัสกับความงดงามของพระตำหนักดอยตุง ซึ่งทรงเป็นที่ประทับของสมเด็จย่า หลังจากนั้นเดินทางท่องเที่ยวต่อไปยัง ฝั่งชายแดนไทย – พม่า ด้าน อำเภอแม่สาย เพื่อเลือกซื้อ เลือกชมสินค้าของฝากของที่ระลึก และเดินทางต่อยังดินแดนรอยต่อระหว่าง สามประเทศ คือ ไทย ลาว พม่า หรือที่เรียกว่า ดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ความงามของสองฝั่งแม่น้ำโขงพร้อมทั้ง กราบนมัสการพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน หรือ ที่เรียกกันว่า พระพุทธนวล้านตื้อ ที่ประทับอยู่บน เรือแก้วกุศลธรรมขนาดใหญ่ ที่สร้างแทนองค์เดิมที่จมลงแม่น้ำโขงเยี่ยมชมหอฝิ่นอุทธยานสามเหลี่ยมทองคำพิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่นจากนั้นก็เดินทางต่อไปยัง อำเภอเชียงแสน เมืองเก่าแก่ที่ได้ชื่อว่า เป็นเมืองโบราณแห่งล้านนา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงแสน วัดและโบราณสถานเก่าแก่ในอำเภอ เชียงแสน เสร็จแล้วเดินทางกลับยังที่พักโดยปลอดภัย
        
Golden Triangle–Chiang Saen-Maesai
    
Take boat trip from the Gloden Triangle downsteam to Chiang  Saen Continue by minibus / car to visit Chiang Saen Museum Wich houses a remarkable selection of ancient Buddha and antiques. Visit nearby Wat Chedi Luang , Wat Pasak , Wat Phra Thaat Jom Kitti. Afterwards continue to Mae Sai , the northern – most point of Thailand on the Thai – Burmese border. Visit a jade cutting factory and checkout the Shopping and local markets, before returning to the hotel.

1 pax 2 pax 3-5 pax 6-10 pax
4,350 2,380 1,960 1,310

** ราคารวม ค่ารถ ค่าไกด์ ค่าหนังสือผ่านแดนแม่สาย วัดป่าสัก Hall of Opium
   ค่าเข้าชมสวนแม่ฟ้าหลวง หอพระราชประวัติ พระตำหนัก ค่าเรือ ค่าข้ามเกาะดอนซาว
** ราคาเฉพาะรถ และไกด์นำเที่ยว 3,000 บาท ต่อโปรแกรมทัวร์

 

       ทัวร์ดอยตุง–แม่สาย เต็มวัน
    จากสนามบินหรือที่พักในตัวเมือง เชียงรายใช้ระยะเวลาโดยประมาณ  50 นาทีเพื่อมุ่งหน้าสู่ดอยตุง ชื่นชมความงดงามของมวลดอกไม้นานาพรรณ ที่เบ่งบานสะพรั่งให้ผู้มาเยือนได้ชื่นชมความงดงามภายในไร่แม่ฟ้าหลวงและเข้าเยี่ยมชมพระตำหนักดอยตุง ซึ่งทรงเป็นที่ประทับของสมเด็จย่า ที่มีการออกแบบตามสไตล์ความเป็นล้านนาผสมผสานกับศิลปะตามแบบสวิสเซอร์แลนด์ เสร็จแล้วเดินทางต่อไปยังวัดพระมหาชินธาตุเจ้าหรือเรียกว่าวัดพระธาตุดอยตุงเพื่อสักการะพระธาตุซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีกุน ที่ตั้งอยู่บนยอดดอย เสร็จแล้วเดินทางต่อยังแหล่งช็อปปิ้งย่าน แม่สาย ชายแดนไทย – พม่าเพื่อเลือกซื้อสินค้าของฝากของขาย ของที่ระลึก ฝากคนสนิทหรือคนที่บ้านจากนั้นเดินทางกลับถึงที่พักเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย
        
Doi Tung & Mae Sai Border
   
Depart the hotel by minibus / car to Doi Tung Development Project of Her Royal Highness the Princess Mother, the Beloved Mother of His Majesty the King . After drive up to admire the temple of Wat Phra Thaat Doi Tung The temple is special for all the people of Chiang Rai Afterwards visit the Fish and Monkey Cave and continue to Mae Sai the northern-most point of Thailand on the Thai – Burmese border. Visit a jade cutting factory and checkout the shopping and local markets, before returning to the hotel. 

1 pax 2 pax
3-5 pax
6-10 pax
3,750
2,120
1,650
1,080

** ราคารวม ค่ารถ ค่าไกด์ ค่าหนังสือผ่านแดนแม่สาย ค่าเข้าชม หอพระราชประวัติ
   พระตำหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง
** ราคาเฉพาะรถ และไกด์นำเที่ยว 3,000 บาท ต่อโปรแกรมทัวร์

 

         ทัวร์เต็มวันดอยตุง–ดอยแม่สลอง
    เดินทางเยือนดอยแม่สลอง เพื่อชื่นชมและสัมผัสกับขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม การดำรงชีวิต ความเป็นอยู่ของชุมชนชาวจีนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่บนยอดดอยแห่งนี้ นอกจากนั้นท่านจะได้ชิมและชม การปลูกชา การเก็บเกี่ยวผลผลิต และขั้นตอนการชงชา ตามแบบฉบับของชาวจีน ลิ้มรสอาหารสูตรต้นตำรับของจีน รวมถึงได้ชื่นชมความงดงามของดอกซากุระเมืองไทยหรือที่เรียกกันตามภาษาท้องถิ่นว่าดอก พญาเสือโคร่งที่มักจะเบ่งบานให้ได้ชมความงดงามในช่วงฤดูหนาว ระหว่างเดือน ธันวาคม จนถึงช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี  หลังจากพักรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นเราจะพาท่านเดินทางต่อไปยัง ดอยตุงเพื่อชื่นชมความงดงามของดอกไม้เมืองหนาวมากมายหลากหลายชนิดที่นำมาปลูกประดับยังไร่แม่ฟ้าหลวง เข้าเยี่ยมชมความงดงามของพระตำหนักดอยตุง ซึ่งทรงเป็นที่ประทับของ สมเด็จย่า  และทั้งนี้จะพาท่านเดินทางไปยังวัด มหาชินธาตุเจ้า หรือที่เรียกกันว่าวัดพระธาตุดอยตุงซึ่งตั้งตระหง่านอยู่บนยอดดอยจากนั้นก็เดินทางกลับยังที่พักโดยสวัสดิภาพ
       
Doi Maesalong & Doi Tung Royal Project
    Drive to Doi Mae Salong Mountain to visit Yao Akha and Lisu villages Lunch will be at a local restaurant. Afterwards visit the Fish and Monkey Cave and Continue to Doi Tung Development Project of Her Royal Highness the Princess Mother of the Beloved Mother of His Majesty the King. After Drive up to admire the temple of Wat Phra Thaat Doi Tung The temple is special for all the people of Chiang Rai before returning to the hotel.

1 pax 2 pax 3-5 pax 6-10 pax
3,750 2,150 1,425 1,080

** ราคารวม ค่ารถ ค่าไกด์ ค่าเข้าชมอนุสรณ์สถานวีรชน ค่าเข้าชม หอพระราชประวัติ
   สวนแม่ฟ้าหลวง พระตำหนักดอยตุง
** ราคาเฉพาะรถ และไกด์นำเที่ยว 3,000 บาท ต่อโปรแกรมทัวร์

 

          ทัวร์เต็มวันดอยแม่สลอง – แม่สาย
    
เดินทางเยือนดอยแม่สลอง เพื่อชื่นชมและสัมผัสกับขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม การดำรงชีวิต ความเป็นอยู่ของชุมชนชาวจีนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่บนยอดดอยแห่งนี้ นอกจากนั้นท่านจะได้ชิมและชม การปลูกชา การเก็บเกี่ยวผลผลิต และขั้นตอนการชงชา ตามแบบฉบับของชาวจีน ลิ้มรสอาหารสูตรต้นตำรับของจีน รวมถึงได้ชื่นชมความงดงามของดอกซากุระเมืองไทยหรือที่เรียกกันตามภาษาท้องถิ่นว่าดอก พญาเสือโคร่งที่มักจะเบ่งบานให้ได้ชมความงดงามในช่วงฤดูหนาว ระหว่างเดือน ธันวาคม จนถึงช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี  หลังจากพักรับประทานอาหารเสร็จแล้ว มุ่งหน้าเดินทางต่อเพื่อท่องเที่ยวยังแหล่ง ช็อปปิ้งของ อำเภอแม่สายชายแดนไทย – พม่าเพื่อเลือกซื้อของใช้ของฝากเพื่อนสนิทมิตรสหายหรือคนที่บ้านได้ตามความต้องการ จากนั้นจึงเดินทางกลับยังที่พัก
         
Mae Salong & Mae Sai Border
    
Drive to Doi Mae Salong Mountain to visit Akha, Yao and Lisu villages. Lunch will be at a local restaurant. Afterwards visit the Fish and Monkey Cave and continue to Mae Sai, the northern-most point of Thailand on the Thai-Burmese border, Visit a jade cutting factory and checkout the shopping and local markets, before returning to the hotel.
     

1 pax 2 pax 3-5 pax 6-10 pax
3,280 1,820 1,325 810

** รวมค่ารถ ค่าไกด์ ค่าเข้าชมอนุสรณ์สถานวีรชน ค่าทำหนังสือผ่านด่านแม่สาย
** ราคาเฉพาะรถ และไกด์นำเที่ยว 3,000 บาท ต่อโปรแกรมทัวร์

 

           ทัวร์เต็มวัน / ครึ่งวัน ขี่ช้าง – นั่งเรือ บ้าน รวมมิตร
   
   การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านกระเหรี่ยงรวมมิตร ท่านสามารถเลือกเดินทางได้โดย การใช้รถยนต์ หรือไม่ว่าจะเป็นการนั่งเรือ ท่านสามารถเลือกการเดินทางได้ตามต้องการ การเดินทางโดยเรือ จะล่องเรือไปตามแม่น้ำกก ซึ่งเป็นแม่น้ำที่มีความแปลกประหลาดอยู่อย่างหนึ่งคือ แม่น้ำสายนี้จะมีการไหลเวียนที่แปลกกว่าแม่น้ำสายอื่นคือกระแสน้ำจะไหลจากทิศใต้ขึ้นมาทางทิศเหนือ และตลอดเส้นทางท่านจะได้ชื่นชมวิวทิวทัศน์ ความสวยงามของป่าเขาลำเนาไพรสัมผัสกับความเป็นธรรมชาติ สูดอากาศบริสุทธิ์ ตลอดระยะเวลาเดินทางจะผ่านหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆ อาทิ ลาหู่ อาข่า เย้า กระเหรี่ยงชม และสัมผัสกับขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม การเดินทางจะใช้ระยะเวลา 45 – 50 นาที โดยประมาณ เมื่อเดินทางเข้าถึงหมู่บ้านท่านจะเห็นฝูงช้างยืนอยู่เรียงราย และเมื่อขึ้นนั่งบนหลังช้างควานช้างจะพาเดินลัดเลาะไปตามหมู่บ้านผ่านไร่นา เลาะเรียบไปตาม ลำน้ำเมื่อถึงที่หมายหลังจากลงจากหลังช้าง ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าของฝาก ของที่ระลึก ศิลปะ งานฝีมือของชาวเขา เพื่อนำไปฝากคนที่บ้าน ห่างจากหมู่บ้านราว 6 กิโลเมตร จะมีโบราณสถานถ้ำพระ ภายในถ้ำจะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ซึ่งเป็นพระประธาน นอกจากนั้นยังมีพระพุทธรูปบูชาจำนวนอีกหลายองค์และภายในถ้ำจะเห็นหินงอก หินย้อยที่งดงามจากนั้นจึงเดินทางกลับยังที่พัก
          
Elephant  Safari & Boat Trip
     
Depart the hotel by hotel by minibus/car to Chiang Rai boat landing, travel by boat to Karen Ruamid village and elephant camp. Mount an elephant through jungle surrounding to Baan Huay Mae Sai, a Yao hilltribe village. Lunch (box) will be at the village. Afterwards visit an Akha village nearby, then take local transport to Chiang Rai and continue the drive to Chiang Rai Handicrafts Center, before returning to the hotel.

1 pax 2 pax 3-5 pax 6-10 pax
3,570 1,970 1,445 1,125

** ราคารวม ค่ารถ ค่าไกด์ ค่าเรือ ค่านั่งช้าง
** ราคาเฉพาะรถ และไกด์นำเที่ยว 1,800 บาท ต่อโปรแกรมทัวร์ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดPackage

Elephant riding
Three countries
Sabai Sabai package
Easy Package 3days
Half Day Cycling Tour
เชียงราย4วัน3คืน - 2 article
เชียงราย 4วัน3คืน article
ทัวร์เชียงราย-ครึ่งวัน
2 days 1 night Trek
1 day Trekking tourCopyright © 2011 All Rights Reserved.