ReadyPlanet.com
dot
dot
Destination
dot
dot

dot


Mba Wanida Jamieson
twitter


เชียงราย 3วัน 2คืน

         

       เชียงราย 3วัน 2คืน

- วันแรก เดินทางสู่ เชียงราย เช็คอิน   รร มันตรีนี่ มื้อกลางวันที่ร้านน้ำเงี้ยว
  นั่งรถรางแอ่วเชียงราย ชมสถานที่สำคัญ 9 แห่ง
  กราบ ว วชิรเมธี ไร่เชิญตะวัน สามล้อรอบเมือง แถวหอนาฬิกา
  ชมหอนาฬิกาเปลี่ยนสี เวลา 1900 , 2000

- วันที่สอง เดินทางสู่ดอยแม่สลอง ชมซากุระบาน
  มื้อเที่ยงขาหมูหมั่นโถ
  เดินทางต่อไปยังแม่สาย ช้อปปิ้งเพลินๆ กับตลาดแม่สาย หลากหลายสินค้า
  กลับโรงแรมที่พัก เดินตลาดไนท์ พลาซ่า
  (เสาร์ ถนนคนเดิน อาทิตย์ ถนนคนม่วนสันโค้ง)
 
- วันที่สาม ล่องเรือน้ำกก ต่อด้วยไร่บุญรอด นั่งรถราง
  มื้อกลางวันข้าวซอย น้ำเงี้ยว

     วัดร่องขุ่น กราบเจ้าแม่กวนอิม ห้วยปลากั้ง
  เดินทางกลับด้วย สายการบิน
  นกแอร์ แอร์เอเชีย หรือ การบินไทย รวมทั้งโอเรียนไทยชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดHighLightS

Three Country Tour
เชียงราย – สิบสองปันนา article
หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก article
Rock Climbing Activity
วัดพระธาตุเก้าจอมCopyright © 2011 All Rights Reserved.