ReadyPlanet.com
dot
dot
Destination
dot
dot

dot


Mba Wanida Jamieson
twitter


ทัวร์เชียงราย-ครึ่งวัน

        
                        ►ทัวร์ครึ่งวัน ดอยตุง
      เดินทางจากสนามบินหรือที่พักในตัวเมือง เชียงรายใช้ระยะเวลาโดยประมาณ  50 นาทีเพื่อมุ่งหน้าสู่ดอยตุง ชื่นชมความงดงามของมวลดอกไม้นานาพรรณ ที่เบ่งบานสะพรั่งให้ผู้มาเยือนได้ชื่นชมความงดงามภายในไร่แม่ฟ้าหลวง และเข้าเยี่ยมชมพระตำหนักดอยตุง ซึ่งทรงเป็นที่ประทับของสมเด็จย่า ที่มีการออกแบบตามสไตล์ความเป็นล้านนาผสมผสานกับศิลปะตามแบบสวิสเซอร์แลนด์ เสร็จแล้วเดินทางต่อไปยังวัดพระมหาชินธาตุเจ้า เพื่อสักการะพระธาตุดอยตุงซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีกุน ที่ตั้งอยู่บนยอดดอย
        
Doitung  Royal Garden
     
Depart the hotel by minibus/car to Doi Tung Development Project of Her Royal Highness the princess Mother , the Beloved Mother of His Majesty the King .After drive up to admire the temple of Wat Phra Thaat Doi Tung, about 2000 meters above sea level. The temple is special for all the people of Chiang Rai, before returning to the hotel visit some hilltribes in the area

1 pax 2 pax 3-5 pax 6-10 pax
 2,380
1,250  1,015
630

** ราคารวม ค่ารถ ค่าไกด์ ค่าเข้าชม หอพระราชประวัติ สวนแม่ฟ้าหลวง พระตำหนักดอยตุง
** ราคาเฉพาะรถ และไกด์นำเที่ยว 2,100 บาท ต่อโปรแกรมทัวร์

 

       ทัวร์ครึ่งวันดอยแม่สลอง
     
เดินทางจากที่พักเพื่อเยือนดอยสันติคีรี หรือดอยแม่สลอง เพื่อชื่นชมและสัมผัสกับขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม การดำรงชีวิต ความเป็นอยู่ของชุมชนชาวจีนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่บนยอดดอยแห่งนี้ นอกจากนั้นท่านจะได้ชิมและชมการปลูกชา การเก็บเกี่ยวผลผลิต และขั้นตอนการชงชา ตามแบบฉบับของชาวจีน ลิ้มรสอาหารสูตรต้นตำรับของจีน รวมถึงได้ชื่นชมความงดงามของดอกซากุระเมืองไทยหรือ ที่เรียกกันตามภาษาท้องถิ่นว่า ดอกพญาเสือโคร่งที่มักจะเบ่งบานให้ได้ชมความงดงามในช่วงฤดูหนาว ระหว่างเดือน ธันวาคม จนถึงช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีชมอนุสรณ์สถานของอดีตทหารจีน คณะชาติ เสร็จแล้วเดินทางกลับที่พัก

1 pax 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6-10 pax
      2,050       1,080        850        670        580        350

** ราคารวม ค่ารถ ค่าไกด์ ค่าเข้าชมอนุสรณ์สถานวีรชน
** ราคาเฉพาะรถ และไกด์นำเที่ยว 2,200 บาท ต่อโปรแกรมทัวร์

 

      ทัวร์ครึ่งวัน สามเหลี่ยมทองคำ – เชียงแสน
      จากที่พักเดินทางเข้าสู่เขตรอยต่อระหว่าง 3 ประเทศได้แก่ ประเทศไทย ลาว และ พม่า เป็นพื้นที่ ที่เรียกกันว่าเป็นดินแดนแห่งสามเหลี่ยมทองคำ ซึ่งเรียกกันตามลักษณะของเกาะที่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำซึ่งเป็นเกาะทรายเหลืองลออ มีรูปร่างเป็นรูปสามเหลี่ยม จึงเรียกกันว่า สามเหลี่ยมทองคำ ท่านสามารถล่องเรือชมวิว ทิวทัศน์สัมผัสความงดงามของสองฝั่งแม่น้ำโขง นมัสการพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน หรือ ที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า พระพุทธนวล้านตื้อ ที่ประดิษฐานอยู่บนเรือแก้วกุศลธรรม ที่สร้างแทนองค์เดิมที่จมลงในแม่น้ำโขง เข้าเยี่ยมชม หอฝิ่นอุทธยานสามเหลี่ยมทองคำ พิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่นจากนั้นเดินทางต่อไปยัง อำเภอเชียงแสน เมืองเก่าเมืองโบราณ ชื่นชมและกราบนมัสการองค์พระธาตุและโบราณสถานเก่าแก่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงแสน เสร็จแล้วเดินทางกลับยังที่พัก
     
Golden Triangle & Chiang Saen
      
Take boat trip from the Golden Triangle downstream to Chiang Saen Continue by minibus  to visit Chiang Saen Museum, Which houses a remarkable selection of ancient Buddha and antiques, Visit nearby  Wat Chedi  Luang, Wat Pasak and Wat Phra Thaat Jom Kitti by Climbing up 383 steps to the Hilltop Pagoda, before  returning to the Hotel.

1 pax 2 pax 3-5 pax 6-10 pax
2,840 1,580 1,240 880

** ราคารวม ค่ารถ ค่าไกด์ ค่าข้ามเกาะดอนซาว ค่าเรือ วัดป่าสัก Hall of Opium
** ราคาเฉพาะรถ และไกด์นำเที่ยว 2,200 บาท ต่อโปรแกรมทัวร์

 

      ทัวร์ครึ่งวัน วัดในเมือง วัดร่องขุ่น
     
เราขอพาท่านเดินทางเพื่อชม โบราณสถานที่สำคัญ ของจังหวัดเชียงรายที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองเริ่มต้นจากการเข้าเยี่ยมชมสักการะยัง วัดพระแก้ว ซึ่งอันเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกต ก่อนที่จะมีการอัญเชิญไปยังจังหวัดเชียงใหม่แต่เดิมองค์พระพุทธรูปมีลักษณะเป็นลงรักปิดทอง แต่ต่อมาปูนที่หุ้มอยู่ได้กะเทาะออกจึงเห็นองค์พระพุทธรูปเป็นองค์แก้วสีเขียวทั้งองค์ จึงเรียกกันตามลักษณะขององค์พระพุทธรูปว่า  พระแก้วมรกต  จากนั้นเดินทางต่อยัง  วัดพระสิงห์  ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็น  ที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ ที่ได้อัญเชิญมาจากเมืองเชียงใหม่และได้ประดิษฐานอยู่ยังวัดนี้เป็นระยะเวลากว่า 20ปี จึงเรียกตามชื่อของพระพุทธรูปสืบต่อกันมาว่า วัดพระสิงห์ จวบจนถึงปัจจุบัน และที่สำคัญอีกที่หนึ่งคือ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ ห้าแยกเป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึง พ่อขุนเม็งราย ซึ่งทรงเป็นผู้ก่อตั้งและสร้างเมืองเชียงรายขึ้นตั้งแต่   ปี พ.ศ.1805 ก่อนจะเดินทางไปสร้างเมืองเชียงใหม่ และอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายคือ วัดร่องขุ่น ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านร่องขุ่น แต่เดิมวัดนี้มีอยู่แล้วแต่อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ได้ทำการเข้ามาบูรณะขึ้นใหม่ซึ่งออกแบบการสร้าง ตามจินตนาการของท่านเจ้าอาวาสและเริ่มก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2541 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
      
City Temples Tour & Museum
      
Pick up from your hotel. Visit the major and fames temples in Chiang Rai  , Wat  Phra Singha  Wat Phra Kaew , Wat Phra Thaat Jom Thong,  Wat Ched Yaod  , Wat  Klang Wieng. Continue to Rai Mae Fah Luang folk Art Museum. Wat Rong Khun “White Temples” founded by Arjar Cha LermChai Kositpipat. Return to your hotel.

1 pax 2 pax 3-5 pax 6-10 pax
1,850 1,020 890 580

** ราคารวม ค่ารถ ค่าไกด์ ค่าเข้าชม อูปคำ
** ราคาเฉพาะรถ และไกด์นำเที่ยว 1,700 บาท ต่อโปรแกรมทัวร์

 

         ทัวร์ครึ่งวันแม่สาย
     จากที่พักเดินทางเข้าสู่เขตอำเภอแม่สาย แวะให้อาหารปลายังพุทธสถาน ถ้ำปุ่ม ถ้ำปลา จากนั้นเดินทางต่อ ยังเขตดินแดน เหนือสุดในสยาม  ชายแดนไทย – พม่า แหล่ง ช็อปปิ้ง ท่องเที่ยว เลือกซื้อเลือกหา ของใช้ ของฝาก สินค้าแบรนด์เนม หลากหลายชนิดจากชายแดนเพื่อนำไปฝากคนที่บ้าน เพื่อนสนิท มิตรสหาย
        
Mae Sai Border
    
Depart  the hotel by minibus/car to Mae Sai, the northern-most point of Thailand on the Thai – Burmese border, Pass through interesting countryside, first stop is at Baan Wang Lao and its little handicraft center. Shopping and  sightseeing in Mae Sai, including visit to a jade cutting factory, and checkout the local shopping and markets, before returning to the hotel proceed to the Fish and Monkey Cave.

1 pax 2 pax 3-5 pax 6-10 pax
2,100 1,060 820 605

** ราคารวม ค่ารถ ค่าไกด์ ค่าหนังสือผ่านแดนแม่สาย
** ราคาเฉพาะรถ และไกด์นำเที่ยว 2,000 บาท ต่อโปรแกรมทัวร์

 

          ทัวร์ครึ่งวัน สามเหลี่ยมทองคำ-แม่สาย
     จากที่พักเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงจะถึงยังเขตเหนือสุดในสยาม อำเภอแม่สาย แวะเยี่ยมชมพุทธสถาน ถ้ำปุ่ม ถ้ำปลา ให้อาหารปลาและลิง จกนั้นเดินทางสู่แหล่ง ช็อปปิ้งเพื่อเลือกซื้อ เลือกชม สินค้าของฝากของที่ระลึกมากมายหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นสินค้ายี่ห้อดัง เมื่อเลือกซื้อเลือกหาของใช้ของฝากเป็นที่ถูกอกถูกใจแล้ว เราจะพาท่านเดินทางต่อไปยัง ดินแดนแห่งสามเหลี่ยมทองคำ ที่มีเกาะทรายสีเหลืองทองเหลืองลออที่มีลักษณะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยม ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ของสองฝั่งแม่น้ำโขง นมัสการพระพุทธนว ล้านตื้อองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่บนเรือแก้วกุศลธรรม จากนั้นนั่งเรือเพื่อเลือกซื้อสินค้าจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน บนผืนแผ่นดินของเกาะดอนซาว เขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเข้าเยี่ยมชม หอฝิ่นอุทธยานสามเหลี่ยมทองคำ
         
Golden Triangle & Hilltribes
     
Take boat trip downstream to Chiang Saen ,  continue by minibus / car through scenic countryside and visit Baan Kiew Karn, a village of White Hmong located on a hilltop. After return to the Golden Triangle mountain viewpoint of Wat Phra Thaat Phu Kao,before returning to the hotel, there is an opportunity for shopping along the Mekong River at Ban Sob Ruak village.

1 pax 2 pax 3-5 pax 6-10 pax
2,980 1,570 1,225 820

** ราคารวม ค่ารถ ค่าไกด์ ค่าหนังสือผ่านแดนแม่สาย วัดป่าสัก Hall of Opium
** ราคาเฉพาะ รถ และไกด์นำเที่ยว 2,300 บาทเป็นราคาต่อ โปรแกรมชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดPackage

Elephant riding
Three countries
Sabai Sabai package
Easy Package 3days
Half Day Cycling Tour
เชียงราย4วัน3คืน - 2 article
เชียงราย 4วัน3คืน article
ทัวร์เชียงราย-เต็มวัน
2 days 1 night Trek
1 day Trekking tourCopyright © 2011 All Rights Reserved.