ReadyPlanet.com
dot
dot
Destination
dot
dot

dot


Mba Wanida Jamieson
twitter


วัดพระธาตุเก้าจอม

ตำนานบูชาพระธาตุเก้าจอม

      พระธาตุเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธ ที่เป็นสถานที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันเปรียบเสมือนเป็นองค์แทนพระองค์ไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชา ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญเพียรเผยแพร่หลักธรรมแห่งพุทธศาสนา เพื่อการหลุดพ้นจากบ่วงกรรมความทุกข์ทั้งปวง อันจะนำพาความเป็นสิริมงคลมาสู่ชีวิตของผู้ที่เคารพและศรัทธา
ตามคติความเชื่อของชาวล้านนามาตั้งแต่โบราณกาล เชื่อกันว่าการได้ทำบุญวัดประจำปีเกิด หรือการได้ไปทำบุญวัดที่เป็นมงคลนามทั้งเก้า รวมถึงการได้ไปนมัสการสักการะพระธาตุเก้าจอม จะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคล “อยู่เย็นเป็นสุข” หรือ ตามคติล้านนาว่า “อยู่ดีกินหวาน” ประสบความสำเร็จทั้งการงาน การเงิน การดำเนินชีวิตได้สมดังปรารถนา

       พระธาตุ ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอัศจรรย์ปาฏิหาริย์มาก จากคำบอกเล่าของบรรพชนมักได้ยินได้ฟังอยู่เสมอว่า ทุกวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ ของบางเดือน จะเกิดปรากฏการณ์พิเศษเกิดขึ้นอยู่เสมอๆ เช่น การปรากฏลำแสงพวยพุ่ง สุขสว่างสดใสเป็นรัศมีสีแดง สีเหลือง สีขาว ขึ้นรอบองค์พระธาตุ หรือ พาดผ่านขึ้นสู่ท้องฟ้าบ้าง หรือการปรากฏความร่มเย็นเป็นสุขมีฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลที่แห้งแล้วบ้าง หรือปรากฏกลิ่นหอมโรยรื่นอบอวลชวนให้จิตใจสดชื่นแจ่มใสบ้าง ซึ่งปรากฏการณ์เหล่านี้สำแดงออกมาโดยอัศจรรย์ด้วยพุทธานุภาพเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาแก่ผองชนที่เคารพเลื่อมใสเป็นอันมาก
พระธาตุเก้าจอม เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในส่วนต่างๆ ของพระวรกายโดยแท้ มีประวัติตำนานกล่าวขานที่เป็นพุทธมงคลรวมทั้งนามที่ตั้งก็เป็นมงคลนาม ผู้ที่ได้สักการะพระธาตุครบทั้งเก้าจอมจะถือว่าน้อมรับมงคลอันยิ่งใหญ่และสิ่งงดงามมาสู่ชีวิตของตนเองและบริวาร

      วัดพระธาตุเก้าจอม เริ่ม เวลา 0600 น.
สักการะ พระธาตุเก้าจอมเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านและครอบครัว ครั้งหนึ่งในชีวิต
-  พระธาตุจอมทอง ตั้งอยู่ที่ วัดดอยทอง หรือวัดพระธาตุดอยทอง ตำบลเวียง
-  พระธาตุจอมหมอกแก้ว ตั้งอยู่ที่ วัดจอมหมอกแก้ว บ้านดงมะเฟือง
   ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว
-  พระธาตุจอมผ่อ ตั้งอยู่ที่ วัดอรัญญวิเวกคีรี(จอมผ่อ)บ้านดง-หล่ายหน้า
   ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า
-  พระธาตุจอมแจ้ง ตั้งอยู่ที่ วัดพระธาตุจอมแจ้ง ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย
-  พระธาตุจอมแว่ ตั้งอยู่ที่ วัดพระธาตุจอมแว่ ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน
-  พระธาตุจอมจ้อ ตั้งอยู่ที่ วัดพระธาตุจอมจ้อ ตำบลเวียง อำเภอเทิง
-  พระธาตุจอมกิตติ ตั้งอยู่ที่ วัดพระธาตุจอมกิตติ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน
-  พระธาตุจอมจันทร์ ตั้งอยู่ที่ วัดจอมจันทร์ ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน
-  พระธาตุจอมสัก ตั้งอยู่ที่ วัดพระธาตุจอมสัก ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง

        Wat Phra Thaat 9 Jom
It is believed that if once in a lifetime is Something sacred temples and sacred relics,as well as 9 then. will result in the prosperity of life From this, We take you to visit important religious places.  And is respectful of the Buddhist people of Chiang Rai . is the Wat Phra Thaat 9 Jom
-  Wat Phra Thaat Jom Pho Located Aumphur Wieng Papao
-  Wat Phra Thaat Jom Jaeng Located Aumphur Mae Suai
-  Wat Phra Thaat Jom Mok Kaew Located Aumphur Mae Laos
-  Wat Phra Thaat Jom Wae Located Aumphur Phan
-  Wat Phra Thaat Jom Jao Located Aumphur Theung
-  Wat Phra Thaat Jom Thong Located  Aumphur Maeng Chiang Rai
-  Wat Phra Thaat Jom Sak Located  Tambon Baandu Aumphur Maeng
-  Wat Phra Thaat Jom Chan Located  Aumphur Mae Chan
-  Wat Phra Thaat Jom Kitti Located  Aumphur Chiang Saen

*Price 4,800 Baht /Van for 1 – 10 Persons
*Inclusive Minibus/English speaking guide/admission fee 


 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดHighLightS

Three Country Tour
เชียงราย – สิบสองปันนา article
หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก article
Rock Climbing Activity
เชียงราย 3วัน 2คืนCopyright © 2011 All Rights Reserved.